O nás

Jsme zavedená progresivní advokátní kancelář fungující od roku 2006, která poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích. Specializujeme se na právo civilní v celém jeho rozsahu, aktivní obhajobu v trestním řízení a poskytování komplexního právního poradenství v oblasti podnikání, obchodního práva, insolvence a práva nemovitostí. Vedle obecné právní agendy, bohatých praktických zkušeností a úspěšné spolupráce s klienty nabízíme maximální flexibilitu, vysokou úroveň poskytovaných služeb, osobní přístup ke každému klientovi a absolutní vstřícnost při jednání.

Zakládajícími členy byli zkušení advokáti Mgr. Zbigniew Czudek, dříve působící jako samostatný advokát a Mgr. Zuzana Božková, která v minulosti pracovala v advokátních kancelářích v Havířově a Českém Těšíně. V roce 2009 do našeho týmu přibyl Mgr. Jan Sikora a v roce 2011 jsme přijali zatím posledního člena naší kanceláře Mgr. Petra Letovance. Externě také spolupracujeme s daňovým poradcem, což nám umožňuje poskytnout klientům ucelené právní poradenství včetně analýzy případných daňových dopadů na jejich právní jednání. Patentový zástupce a znalci různého zaměření zase mohou našim klientům pomoci vyřešit záležitosti jiného odborného charakteru. Spolupracujeme i se zahraničními advokátními kancelářemi (zejména na území Polska), a to nám umožňuje poskytnout našim klientům právní služby přesahující hranice českého práva.

Sídlo kanceláře je v Třinci.

Naše advokátní kancelář se podílela a nadále podílí na významných kauzách a transakcích nejen v našem Třineckém regionu, ale i mimo něj. V trestních věcech jsme úspěšně obhájili řadu klientů, běžnou činností naší kanceláře je tvorba a sepisování všech typů smluv. Dále se podílíme na zajišťování veškeré právní agendy související s chodem a fungováním obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, včetně jejich zakládání, změn a likvidací, a v neposlední řadě rovněž rádi přijímáme výzvy k zastupování klientů ve všech standardních i nestandardních druzích občanskoprávních sporů.

Máme letité zkušenosti s agendou náhrad škod a zastupováním poškozených, a v řadě případů jsme vymohli pro klienty několikamilionové odškodné při dopravních nehodách a pracovních úrazech. Díky našim vyjednávacím schopnostem se nám podařilo zajistit pro klienty uzavření dohody o náhradu újmy s většinou pojišťoven působících na českém trhu.

Nerozlišujeme malé a velké kauzy, neboť víme, že pro každého z našich klientů je jeho kauza tak velká, jak ji on sám vnímá a ke každému případu přistupujeme individuálně podle potřeb klienta.

Upřednostňujeme týmový způsob práce, což nám umožňuje poskytnout našim klientům komplexní a ucelený právní servis.