Náš tým

Mgr. Zbigniew Czudek

Advokát - partner, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 11030. Je absolventem Právnické fakulty Jagelonské Univerzity v Krakově, studium ukončil s vyznamenáním v roce 1999. V letech 2000 - 2002 působil jako podnikový právník v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. v Třinci. Následně, v letech 2003 - 2005 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátních kancelářích v Třinci a v Českém Těšíně. V letech 2006 a 2007 působil jako samostatný advokát se sídlem v Třinci. Zaměřuje se především na právo obchodní, občanské a správní.

Jazyky: polština, angličtina


Mgr. Jan Sikora

Advokát - partner, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 14433. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2008. V roce 2008 vykonával odbornou praxi na Okresním státním zastupitelství v Ostravě. V letech 2009 - 2012 vykonával praxi advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Czudek a Božková. Zaměřuje se především na právo trestní, obchodní, občanské.

Jazyky: němčina, polština


Mgr. Petr Letovanec

Advokát - partner, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 16397. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2010. V letech 2008 - 2010 vykonával odbornou praxi v NNO SOS – Sdružení obrany spotřebitelů o.s. V letech 2010 – 2015 vykonával praxi advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Czudek, Božková a partneři, s.r.o. Zaměřuje se na právo insolvenční, občanské a spotřebitelské.

Jazyky: angličtina, slovenština


Miroslava Haltofová

Asistentka, recepční


Erika Brodová

Asistentka, agenda náhrady újmy