Náš tým

Mgr. Zbigniew Czudek

Advokát - zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 11030. Je absolventem Právnické fakulty Jagelonské Univerzity v Krakově, studium ukončil s vyznamenáním v roce 1999. V letech 2000 - 2002 působil jako podnikový právník v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. v Třinci. Následně, v letech 2003 - 2005 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátních kancelářích v Třinci a Českém Těšíně. Od roku 2006 působí jako advokát.

Jeho specializaci je právo občanské a právo obchodních korporací.


Mgr. Jan Sikora

Advokát - zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 14433. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2008. V roce 2008 vykonával odbornou praxi na Okresním státním zastupitelství v Ostravě. V letech 2009 - 2012 byl advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Czudek a Božková. Od roku 2012 je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na právo trestní, obchodní a občanské.


Miroslava Haltofová

Asistentka